Mittwoch, 16. Mai 2007

Spam immer unverständlicher

heute erreichte mich folgende mail. kann mir einer der leser sagen, worum es geht? schuhputzautomaten sicher nicht - aber was dann? und: ist das überhaupt spam? lest gründlich, freunde.

Eväitä luontomatkailun uusiin haasteisiin

Oppaana Oulangan kansallispuistossa -koulutus antaa Oulangan ja Riisitunturin kansallispuistojen yhteistyöyritysten oppaille eväitä kohdata luontomatkailun uudet haasteet. Koulutuksen aikana syvennytään Oulangan kansallispuistoon ja vahvistetaan taitoja viestin välittämiseksi asiakkaille.

Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksikkö järjestävät yhdessä Oppaana Oulangan kansallispuistossa –koulutuksen. Se järjestetään osana Euregio Karelia naapuruusohjelmaan kuuluvaa Interreg-hanketta ”Oulanka-Paanajärvi – erämaita, elämyksiä ja hyvinvointia”. Koulutuksen ajankohta on toukokuusta lokakuuhun, ja sen aikana tutustutaan Oulangan kansallispuistoon luentojen, maastoretkien ja itsenäisen työskentelyn keinoin.

Koulutukseen osallistuu Oulangan ja Riisitunturin kansallispuistojen yhteistyöyritysten oppaita sekä Metsähallituksen asiakaspalveluhenkilöitä. Koulutuksen sisältö on laaja: kulttuuriperintöä ja historiaa, luonnon monimuotoisuutta, luonto-opastuksen taitoa, luontomatkailun kestävyyttä ja puiston hoitoa ja käyttöä.

Koulutuksen tarkoituksena on antaa oppaille työkaluja kohdata luontomatkailun uudet haasteet kansallispuistoissa. Asiakkaat edellyttävät ajantasaista ja paikkansa pitävää tietoa alueen luonto- ja kulttuurikohteista. Syventyminen kohteeseen ja sen ymmärtäminen vahvistavat matkailijan elämystä. Ymmärryksen välittämiseksi tarvitaan kohteisiin erikoistuneita oppaita ja kohdekohtaista tietoa.

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet oppaat voivat saada Oulangan kansallispuiston oppaan sertifikaatin. Kansallispuiston hoitajan, Metsähallituksen, näkökulmasta koulutus vahvistaa edelleen jo nykyäänkin yritysten asiakkaille välittämää laadukasta, yhtenäistä ja luotettavaa tietoa Oulangan kansallispuistosta.

Lisätietoja ja valokuvia:

Sanna-Kaisa Juvonen, projektipäällikkö, puh. 0205 64 6836
Oulanka-Paanajärvi – erämaita, elämyksiä ja hyvinvointia -hanke

Keine Kommentare: